Krokhals

Krokhals (Anchusa arvensis) er en plante som i dag er sjelden å se. På Nes er den ennå tallrik, i åkerreinene og langs gjerder. En flott sjeldenhet!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *