Kvalvik

Kvalvik er et flott og sammensatt område med rullestein, skjellsand og fuktig sig, omgitt av knauser og kystlynghei.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *