Littoralbasseng

Flere steder er det fint utviklede littoralbasseng. I berggrunnen av granitt finner en innbakte steiner av gabbro, såkalte xenolitter, som ble revet løs fra bergartsmassivet som i dag utgjør Aust-Karmøy da granittisk lava trengte seg igjennom sprekker i eldre bergarter og dannet Vest-Karmøy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *