Nes-geilen

Geilen er et urgammelt element i det vestnorske jordbrukslandskapet. Den ble brukt som en fegate, for å føre sau og andre husdyr fra innmark til utmark og omvendt, for å hindre at dyrene forsynte seg av åker og eng. De vestlendingene som dro i tidlig vesterled, til Færøyane og andre øyer vest i havet, tok skikken med seg. Geiler finner vi derfor to steder i verden, på Vestlandet og på vesterhavsøyane, bare der. Geilen på Nes er spesielt flott og velholdt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *