Rullesteinsstrand og sandstrand – to sider av samme sak

Rullesteinsstrendene og sandstrendene er laget av ett og samme utgangsmateriale: morenedekket som isen la igjen. Morenen var en usortert blanding av små og store steiner, grus, sand og leire. Sjøen har senere vasket i denne blandingen av stort og smått, tatt det småe med seg, dvs. sanden, og latt resten bli igjen. Sjøen har sortert materialet som isen hadde rotet sammen. Sanden ble lagt på land i litt mer beskyttede bukter, der den i dag danner sandstrendene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *