Sandvesanden

Der bekken renner ut i sanden er det mye takrør (Phragmites australis). Bekken gjør sanden i nærheten blir våt og tung, og det bidrar nok til å stabilisere den store sanddyna på sørsida av Sandvesanden og hindre omfattende sandflukt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *