Smånesle

I eldre tid var smånesle en utbredt plante. Nå har den overlevd bare på noen få steder, og er blitt en sjeldenhet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *