Stornesle

Folk flest kjenner stornesle (Urtica dioica), eller brennenesle i lokal dialekt, som et ugras i beitemark, veikanter og skrotemark. Artens opprinnelige voksested er i tangvollsonen på havstrender. Der finner den godt med næring (fra tang og tare under nedbryting), lys og varme (åpent, ingen skygge fra trær og tett vegetasjon) og liten konkurranse fra andre planter (fordi få plantearter tåler salt). Da bøndene i eldre tid fraktet tang og tare fra stranda til åkeren, fulgte frø av stornesle og andre tangvollarter med på lasset. I åkeren fant de mange av de samme miljøforholdene som på stranda: godt med næring, mye lys og varme og liten konkurranse fra andre arter. Slik oppsto ugrasfloraen.

 

Klikk på bildet for å få det større. Da kan du se detaljene som kommer fram i bladene og ellers. Bildet er tatt med et av Nikons mange superkameraer, Nikon D300s, med Nikons flotte 16-85 mm, på 16 mm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *