Tangmelde

Tangmelde (Atriplex prostrata ssp. prostrata) er en nitrofil art som liker seg godt i tarevollene i Taravika. Når tang og tare brytes ned, blir det frigitt store mengder nitrogen og fosfor som tangmelde og andre tangvollarter kan nyttiggjøre seg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *