Trådtjørnaks

Lenge var trådtjørnaks (Stuckenia filiformis) bare kjent fra dette området i kommunen. I sener tid er den funnet to andre steder også. Den vokser helt neddykket i vannmassene, her på bunn av skjellsand.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *