Vivendel

Vivendel (Lonicera periclymenum) har spesialiserte blomster som er tilpasset samarbeid med nattsvermere. Nattsvermerne tiltrekkes vivendel-blomstene for de har nektar. Nattsvermerne kan kjenne duften av vivendel på mange hundre meters avstand, og fargen på blomstene er nyttig for at nattsvermerne skal kunne se dem på kortere hold. Nattsvermerne kan “stå” i lufta, og de trenger derfor ikke noen “landingsplass” i form av store, breie kronblad. Det hadde bare bidratt til at andre insekter hadde stjålet nektaren, kanskje uten at de fikk på seg pollen. Deler av blomsterkrona er smalt sylinderforma, og nektaren sitter i bunnen av denne. For å få ta i den, må insektene ha lang sugesnabel. Formen på blomstene er m.a.o. tilpasset formen på sugesnabelen hos nattsvermere. Det samme kan vi si om duften og fargen på blomstene. Både vivendel og nattsvermer har nytte av den gjensidige tilpasningen. Nattsvermerne får nektar, og til gjengjeld hjelper de vivendel med kryssbestøvning. Nattsvermerne får på seg pollen når de besøker en blomst, og dette overføres til en annen blomst når nattsvermerne besøker den. Relasjonen mellom vivendel og nattsvermere er av de mest spesialiserte og spennende vi har i naturen. Noe lignende gjelder også for orkideen nattfiol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *