Knivkjuke

Knivkjuke (Piptoporus betulinus) er en av våre vanligste kjuker. Vanligvis er den å finne på bjørk, men i Hystadmarkjo vokser den på svartor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *