Safranullkule

Safranullkule (Trichia scabra) er en slimsopp. Eksemplaret på bildet er en ung, umoden utgave. I moden fase blir den mørkere – kremgul, og senere brunrød. Den ble funnet på en død platanlønn (Acer pseudoplatanus). Bildet viser tallrike såkalte sporokarper, ca. 0,5-0,9 mm høye. Utbredelsen av slimsopper i Norge er lite kjent. Safranullkule er foreløpig bare kjent fra fem fylker (Akershus, Hedmartk, Vestfold, Vest-Agder og Møre og Romsdal). Funnet i Hystadmarkjo er det eneste i Hordaland, og det andre på Vestlandet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *