Villsau

Villsauene pleier kulturlandskapet på sin egen, spesielle måte. De beiter hele året, og om vinteren beiter de ned planter som ellers blir stående igjen i beitelandskapet. Dermed forsvinner brennenesle, brakje, lyssiv og knappsiv; planter som ellers lett kan ta overhånd. Områder som beites av villsau blir gjerne grasdominerte, noe som er en forutsetning de mange beitemarkssoppene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *