Stor gneislav

Stor gneislav (Aspilidea myrinii) er et vanlig lav på Fillefjell. Bildet ble tatt på Gamlestøgafjellet hvor lavet er tallrikt på steiner og berg. Det kan danne thallus opptil to meter breie. De svarte apotheciene uten grå kant er et karakteristisk kjennetegn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *