Gul pærelav (Pyrenula occidentalis)

Gul pærelav er bare kjent langs ytterkysten, fra Rogaland til Sør-Trøndelag. Det er rødlistet og regnet som nær truet (NT). Lavet på bildet ble funnet på rogn (Sorbus aucuparia).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *