Skoddelav (Menogazzia terebrata)

Dette lavet er rødlistet og regnet som sårbar (VU). Det ble funnet på ask (Fraxinus excelsior)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *