Opegrapha vermicelliphera

Denne arten har sin hovedtyngde på Vestlandet, i fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Hordaland har flest kjente forekomster i Norge. Den er rødlistet og regnet som sårbar (VU). Lavet på bildet vokser på lind (Tilia cordata).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *