Kalkvrimose (Tortella bambergeri)

Kalkvrimose er en nyoppdaget art i Norge, og de fleste funn er gjort etter 2011. Den er kjent langs kysten nord til Nordland, foreløpig med ett til to funn i hvert fylke. I Hordaland er den ellers bare kjent fra Austevoll (Hevrøy).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *