Strandsvamose (Trichostomum brachydontium)

Strandsvamose vokser på strandnære, kalkrike berg langs kysten, mest vanlig på ytre Vestlandet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *