Colura calyptrifolia

Denne levermosen ble funnet som ny for Norden i 2013. Den er bare kjent fra denne ene lokaliteten i Norden. Arten er ellers i Europa kjent fra De britiske øyer og Frankrine (Bretagne og Normandie). Den har sin hovedutbredelse i tropiske deler av Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *