Thelopsis rubella

Dette er en art som stort sett bare er kjent fra Hordaland og Rogaland. Den er rødlistet, og regnet som sårbar (VU).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *