Ferkingstadøyane archepelago

Ferkingstadøyane ble vernet som naturreservat i 1978, gjennom vedtak av Kongen i statsråd. Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt sjøfuglområde og en karakteristisk naturtype med havpåvirket vegetasjon. For å beskytte det sårbare fuglelivet er det forbudt å gå i land på alle øyene i perioden 1. mai – 20. juli. I denne perioden er det også forbudt å legge til med båt.

I hekkeperioden er fuglene sårbare for alle typer forstyrrelser. Om sjøfuglene blir skremt opp fra reirene sine, kan måker og ravn stjele eggene, med nedgang i bestandene som resultat. Det er svært alvorlig i en periode da flere av artene har hatt nedgang i bestandene pga. matmangel og andre årsaker. Det er derfor svært viktig at alle respekterer ilandstigningsforbudet.