Syltefjordstauran

Syltefjordstauran, eller bare Stauran i lokal dialekt, ligger ved utløpet av Syltefjorden i Båtsfjord kommune. Det er et av de største fuglefjellene i Norge, med mengder av krykkjer og havsuler. Det er også mye havørn i området, noe som går hardt ut over krykkjebestanden. Havsulene hekker på en av staurene, og man kommer tett innpå uten å forstyrre. Det hekker også andre sjøfugler i fjellet, bl.a. alke, lunde og teiste. Store mengder fuglegjødsel gjør at mange ornitokoprofile planter og lav trives i området.